Feersum Endjinn

Iain M. Banks

Feersum Endjinn, Iain M. Banks, Orbit, 1994.

Título original Feersum Endjinn, Iain M. Banks, Orbit, 1994.

Desglose de contenidos Verificado Desglose de premios Verificado

CONTENIDO Y PREMIOS

Premios 1 Nominaciones 4 Listas 4


Feersum Endjinn [El Artefacto] , Iain M. Banks.

1995 British SF Novel
1995 19º Locus SF Novel
1998 F Seiun Foreign Novel
2001 Laßwitz ausländisches Werk