Fundación e imperio

Isaac Asimov

Fundación e imperio, Isaac Asimov, Cenit, Ciencia Ficción, nº 26, 1962.

Título original Foundation and Empire, Isaac Asimov , Gnome, 1952.

Desglose de contenidos Incompleto Desglose de premios Incompleto

CONTENIDO Y PREMIOS

Premios 1 Nominaciones 2 Listas 9


Foundation and Empire [Fundación e Imperio] , Isaac Asimov.

The Mule [Fundación e Imperio] , Isaac Asimov.


Dead Hand {The General} [El general] , Isaac Asimov.