The Mule

Fundación e Imperio

Novela corta Isaac Asimov 1945 ENG

EDICIONES

Astounding Nov - 1945.

Fundación e imperio, Cenit, 1962.

Fundación e Imperio, Edhasa, 1966.

Fundación e Imperio, Bruguera, 1976.

Fundación e Imperio, Plaza y Janés, 1987.

Fundación e Imperio, Plaza y Janés, 1991.

Fundación e imperio, La Factoría de Ideas, 2007.

PREMIOS Y LISTAS

Premios 1 Nominaciones 1 Listas 0

PREMIOS